defektoskopia
ziarenie

 

magnet

ut

prezarovanie

ultrazvuk

kontrola zvarov

kapilar

vizual

rt

rtg

Certifikaty

gama

 

Vizuálne skúšky
Vizuálnou skúškou sa zisťujú vonkajšie nepravidelnosti skúšaných dielcov pomocou špeciálnych mierok (napr. Cambridge, INOX). Skúška sa najčastejšie kontrolujú zvarové spoje, ale aj povrch základných materiálov, odliatky a pod..Pred samotnou kontrolou je potrebné očistenie kontrolovaného objektu na kovovo čistý povrch bez okují, trosky, náterov a pod.
Vizuálna kontrola je najjednoduchší, účinný a najlacnejší spôsob zisťovania povrchových chýb.