defektoskopia
ziarenie

 

magnet

ut

prezarovanie

 ultrazvuk

kontrola zvarov

kapilar

vizual

rt

rtg

Certifikaty

gama

 

Kapilárne skúšky
Kapilárnou skúškou je možné zistiť iba chyby ústiace na skúšobný povrch. Zisťujú sa čierno-bielou alebo fluorescenčnou metódou. Je veľmi dobre využiteľná na jednoduchú kontrolu netesností za predpokladu možnosti prístupu k obidvom stranám povrchu skúšaného objektu.
Pri kapilárnej skúške sa využíva vysoká vzlínavosť a zmáčavosť kvapalín s nízkym povrchovým napätím tzv. penetrantov. Na skúšobný povrch sa nanesie penetrant, nechá sa pôsobiť stanovený čas počas ktorého penetrant vniká do povrchových necelistvostí. Po uplynutí stanoveného času sa prebytočný penetrant odstráni a na povrch sa nanesie indikačná látka tzv. vývojka, do ktorej vyvzlína penetrant z necelistvostí a tým zviditeľní danú necelistvosť. Môže sa skúšať farebnou alebo fluorescenčnou metódou.
Podmienkou kapilárneho skúšania je nenasiakavosť skúšaného povrchu. Skúšať je možné kovové aj nekovové materiály.