defektoskopia
ziarenie

 

magnet

ut

rtg

Certifikaty

gama

 

Naši pracovníci sa podieľali na skúškach pre firmy ako Slovnaft MaO, SE Jaslovské Bohunice,
Potrubie, a.s., BMS Bojnanský, s.r.o., Monstav Guldán, s.r.o., SPP, Transpetrol, a.s. a mnoho ďalších.

Vybrané realizované NDT skúšky na stavbách pre:
DUSLO, a.s. Šaľa
SPP - distribúcia, a.s.
eustream, a.s.
Atómová elektráreň Bohunice EBO V1, EBO V2
Atómová elektráreň Mochovce EMO12
Dostavba atómovej eletrárne Mochovce EMO34
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s.
Trnavská teplárenská, a.s.
Bratislavská teplárenská, a.s.
Slovenské cukrovary s.r.o.
PPC POWER, a.s.
Vodné dielo Gabčíkovo
Dalkia Industry Žiar nad Hronom, a.s.