defektoskopia
ziarenie

 

magnet

ut

rtg

Certifikaty

gama

 

Naši pracovníci sa podieľali na skúškach pre firmy ako Slovnaft MaO, SE Jaslovské Bohunice,
Potrubie, a.s., BMS Bojnanský, s.r.o., Monstav Guldán, s.r.o., SPP, Transpetrol, a.s. a mnoho ďalších.

Vybrané realizované NDT skúšky na stavbách pre:
Vodné dielo Gabčíkovo
DUSLO, a.s. Šaľa
SPP - distribúcia, a.s.
Atómová elektráreň Bohunice
Trnavská teplárenská, a.s.
Slovenské cukrovary s.r.o.
Bratislavská teplárenská, a.s.
PPC POWER, a.s.
Dalkia Industry Žiar nad Hronom, a.s.
Dostavba atómovej elektrárne EMO34